OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy oleju opałowego - Numer ogłoszenia: 317106 - 2016

Nowa strona 2 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy oleju opałowego - Numer ogłoszenia: 317106 - 2016

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na pn: „Dostawa oleju opałowego”

Znak sprawy: DA.481.1.2016

Krościenko, 2016-09-14

Powiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH
W KROŚCIENKU
38-700 Ustrzyki Dolne

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczenia

Powiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13,52 m2, zlokalizowanego w wolnostojącym kontenerze na Drogowym Przejściu Granicznym w Krościenku, z przeznaczeniem na działalność związaną z obsługą podróżnych (spedycyjną, kantorową, ubezpieczeniową).

Komisja przetargowa odnotowała wpłynięcie 1 oferty. Po jej otwarciu, Komisja stwierdziła, że została ona sporządzona prawidłowo.

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13,52 m2

ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH
W KROŚCIENKU
 38-700 Ustrzyki Dolne

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13,52 m2, zlokalizowanego w wolnostojącym kontenerze na Drogowym Przejściu Granicznym w Krościenku, z przeznaczeniem na działalność związaną z obsługą podróżnych (spedycyjną kantorową, ubezpieczeniową).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy oleju opałowego. Numer ogłoszenia: 250180 - 2015.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy oleju opałowego Numer ogłoszenia: 250180 - 2015


Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(art. 92 Ustawy Prawo zamówień publicznych).Informacje w załączniku.
Numer ogłoszenia: 220984 - 2015; data zamieszczenia: 27.08.2015

Subskrybuje zawartość